Skirmante

Skirmante

Norskøver og blogger

Skirmante skriver her på norsktrening.no og deler sine opplevelser om det å komme til Norge og lære seg norsk.