“Utdanne” norsktrenere
Jeg tror ikke at man må være norsklærer for å legge til rette for læring. Derimot tror jeg at det er viktig å øke kompetansen i Norge på hvordan hvermannsen kan bli bevisst på og  bidra til bedre læringsmiljø for de som lærer seg norsk. Jeg ønsker å holde samlingsbaserte kurs for frivillige norsktrenere, som vil arrangere språkkafe og lignende, og jeg ønsker at bedrifter kan få tilbud om å kurse sine norskkyndige ansatte til å øke pedagogisk forståelse og tilrettelegge for bedre læringsmiljø innad i bedrifter med mange flerspråklige. Som bare det å styre samtalen mot å bruke mer norsk i stedet for engelsk.

Undervisningsbibliotek

Kurs for lærere og norsktrenere på nett

Skriveportal for elever

Quiz-sider

Videobibliotek, lydbibliotek og digitalt lærestoff
Jeg ønsker å tilgjengeliggjøre videoer fra alle som lager undervisningsvideoer, og samle alt på en plass. Videre vil alle innholdskaperne ha sine egne sider også. Jeg tenker at det skal være mulig å dele på lærestoffet og bygge på noe som noen andre har lagt inn. F.eks hvis jeg lager en video, så kan en annen lærer velge å lage et arbeidshefte som hører til, og en elev kan lage sin egen quiz.